Back

Klishin S.V.   Lavrikov S.V.   Микенина О.А.   Revuzhenko A.F.  

DEM-modification allowed a transitioin to linear elastic body

Reporter: Lavrikov S.V.


To reports list